KLUBI JUHATUS

KLUBI TEENISTUSED

Klubi president 2019 – 2020
Rain Eendra

Klubi president 2021 – 2022
Heikki Kalle

I Sekretär
Harry Lemberg

II sekretär
Toivo Pilli

Varahoidja
Edgar Grünberg

Klubimeister
Jaanus Harro

Noorsoovahetus
Toomas Lepp

Klubi teenistus
Mait Metspalu

Klubiteenistus
Mait Metspalu

Sporditeenistus
Mart Siliksaar

Grandikomisjon
Toomas Noorem

Ettekannete komisjon
Margus Punab

Eriprojektid
Oliver Helm

Digikomitee
Erkki Leego

Sündmuste komitee
Väino Põllumäe

Mälu komitee
Margo Lemetti

Tartu Toome Rotary klubi

Rotary piirkond Nr.1420, klubi nr. 51380
Klubi on asutatud: 3. oktoobril 1998
Klubi käib koos neljapäeviti, kell 17.00
Vilde ja Vine – www.vilde.ee
Vallikraavi 4, Tartu

A/A Nordea pangas EE24 1700 0170 0034 5253

Welcome to RC Tartu Toome homepage!

Tartu Toome Rotary Club. District No 1420, Club No 51380
Founded: October 3, 1998
The Club meets every Thursday 5 to 7 p.m., at private backroom of Vilde & Vine, www.vilde.ee 
located at Vallikraavi 4 in Tartu.